SOSPORADNA

VAŠE BEZPLATNÁ PRÁVNÍ PORADNA

bezplatná právní poradna

Získejte odpověď od zkušených právníků!

dotaz

Kategorie: Manželství a rozvod manželství

Dobrý den, chtěla bych se dát rozvést, ale jsem bez financí. Poradili by jste mi jak se to dá udělat? Děkuji

 

ODPOVĚĎ:

Pokud máte nezletilé děti, je třeba před vlastním rozvodovým řízením   soudně upravit poměry nezletilých dětí pro dobu po rozvodu manželství. Věcně a místně příslušným je okresní soud, do jehož obvodu spadá bydliště nezletilého dítěte. Toto řízení od soudních poplatků osvobozeno. V tomto  řízení o úpravě poměrů nezletilých dětí pro dobu po rozvodu  manželství  se rozhoduje o tom, kterému z rodičů budou děti po rozvodu manželství svěřeny do výchovy a jaké výživné bude platit druhý rodič.  Samozřejmě může být stanovena i péče střídavá, kdy soud  určí, v jakých časových intervalech bude dítě střídavě u jednoho a u druhého z rodičů a oběma rodičům stanoví výživné. Rozhodnutí soudu o svěření nezletilého dítěte do péče vychází z toho, jak se který z rodičů na výchově dětí podíl, jak je schopen zabezpečit jeho potřeby a jaký je mezi dítětem a rodičem vztah. U stanovení výše vyživovací povinnost soud vychází z majetkových poměrů rodičů.  Poměry nezletilých dětí pro dobu po rozvodu manželství mohou být upraveny i dohodou rodičů, kdy však soud zkoumá, zda je tato dohoda v zájmu nezletilých dětí a tuto dohodu soud schvaluje.  Dohoda rodičů – pokud je v souladu se zájmy nezletilých dětí – má samozřejmě přednost před autoritativním rozhodnutím soudu.  To, jakým způsobem budou poměry nezletilých dětí pro dobu po rozvodu upraveny – tedy zda budou upraveny autoritativním rozhodnutím soudu, nebo dohodou rodičů, má vliv na možnosti řízení o rozvodu manželství.

    V řízení o rozvod manželství je věcně a místně příslušný okresní soud, v jehož obvodu měli manželé poslední společné bydliště. Pokud takového soudu není, tak obecný soud žalovaného. Soudní poplatek činí 2000,-Kč, ale o prominutí poplatku lze  požádat a pokud to majetkové poměry žalobce odůvodňují, soud žádosti vyhoví.    O rozvodu manželství soud rozhoduje až poté, kdy  rozhodnutí o úpravě poměrů nezletilých dětí pro dobu po rozvodu manželství nabude právní moci.   Rozvodové řízení může proběhnout dvojím způsobem, a to:

1.Klasické řízení:

Žalobu o rozvod manželství podává jeden z manželů. V žalobě se uvádí kdy a kde bylo manželství uzavřeno,  jaký byl průběh manželství  a v čem spočívají důvody rozvratu manželství.  Pokud již bylo pravomocně rozhodnuto o poměrech nezletilých dětí pro dobu po rozvodu manželství, uvede se i tato skutečnost. Dále se v žalobě popíše dosavadní průběh manželství a to, v čem žalující strana vidí příčiny rozvratu manželství. Tvrzení musí být podepřena důkazními návrhy – v žalobě zpravidla stačí navrhnout výslech účastníků řízení.  Soud v řízení zjišťuje průběh manželství a  příčiny rozvratu manželství. Pokud soud dospěje k závěru, že manželství je rozvráceno tak, že obnovení manželského soužití již není možné, soud manželství rozvede.

2.Zkrácené rozvodové řízení

Ve zkráceném rozvodovém řízení soud  při splnění určitých podmínek nezjišťuje, jaké jsou příčiny rozvratu manželství a manželství rozvede.   K tomu, aby  rozvod mohl proběhnout v tomto zkráceném rozvodovém řízení, musí být uzavřena dohoda o úpravě poměrů nezletilých dětí pro dobu po rozvodu manželství a tuto dohodu musí soud schválit (soud tedy nesmí rozhodnout autoritativně) a toto řízení musí být pravomocně uzavřeno. K návrhu na rozvod manželství se musí připojit druhý manžel. Další podmínkou je to, že  manželství  trvá déle než jeden rok a manželé spolu déle než šest měsíců  nežijí a  manželé uzavřou Smlouvu o vypořádání vzájemných vztahů, právech a povinnostech společného bydlení a o vzájemné vyživovací povinnosti pro dobu po rozvodu manželství. Jak již název této smlouvy naznačuje, manželé touto smlouvou vypořádávají svoje společné jmění manželů,  stanovují si pravidla případného společného bydlení po rozvodu manželství a také upravují svoji vzájemnou vyživovací povinnost pro dobu po rozvodu manželství. Při splnění všech výše uvedených podmínek soud příčiny rozvratu manželství nezjišťuje, rozvod může dokonce proběhnout i bez účasti manželů na jednání.

   Nyní i otázce služeb advokáta:

   Co se týká úpravy poměrů nezletilých dětí – toto řízení lze realizovat i za pomoci  Odboru sociálněprávní ochrany dětí  (OSPOD)  obecního (městského) úřadu příslušného dle bydliště nezletilých dětí..  V této souvislosti nutno dodat, že OSPOD je vždy soudem ustanoven v řízení o úpravě poměrů (a také v dalších věcech týkajících se nezletilých dětí) jako opatrovních nezletilých  dětí, jehož úkolem je chránit  práva nezletilých dětí.  V rámci tohoto řízení OSPOD zjišťuje také např. poměry v rodině a další skutečnosti důležité pro řízení. Pracovníci OSPOD  poskytují i poradenskou činnost a také faktickou pomoc v právních otázkách týkajících se nezletilých dětí, a také sepisují návrhy k soudu – tedy v našem případě by mohl OSPOD také sepsat návrh na úpravu poměrů nezletilých dětí pro dobu po rozvodu manželství a lze předpokládat, že v průběhu řízení  určitě OSPOD učiní vše pro to, aby se rodiče o  poměrech nezletilého dítěte dohodli. 

Pro účely zastoupení v rozvodovém řízení  (a také v řízení o poměrech nezletilých dětí)  lze  požádat  o ustanovení bezplatného zástupce  soud, ale zda a v jaké lhůtě bude takové žádosti   vyhověno, nelze předjímat.  Je také možné, že by některý z advokátů poskytl právní služby v nezbytném rozsahu i za sníženou odměnu.  Zejména pokud se týká splnění podmínek pro zkrácené rozvodové řízení a  Smlouvy o vypořádání vzájemných majetkových vztahů, právech a povinnostech společného bydlení a o vzájemné vyživovací povinnosti pro dobu po rozvodu manželství, doporučuji minimálně konzultaci s advokátem.

 

 

Komentáře:

Komentáře slouží k okomentování daného článku. Ne ke vkládání dotazů právníkům.
Nechcete li zveřejnit své jméno tak použijte přezdívku, anebo smyšlené.

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

face

POZOR ZMĚNA WEBU

  •  
  • V listopadu 2015 se bude spouštět nově upravený web SOSporadna.cz
  •  
  • Nový web se rozšiřuje do psychologie.
  • V každém odvětví budeme na web vkládat články s radami do života vytvořeny odborníky. Pokud chcete být informování o přesném datu spuštění nového webu, můžete zde vložit Váš email a my Vám zašleme zprávu i radami právníků i psychologů do života.
  •