SOSPORADNA

VAŠE BEZPLATNÁ PRÁVNÍ PORADNA

bezplatná právní poradna

Získejte odpověď od zkušených právníků!

dotaz

Stal jsem se účastník podvodu tím, že jsem reagoval na nabídku CMO v Plzni a objednal jsem si "ražby s tisícikorunovou bankovkou" za 199,-Kč.

Teprve po odeslání objednávky jsem zjistil na internetových stránkách reakce podvedených. Reagoval jsem v zákonné lhůtě 14. dny a objednávku zrušit. Další nabídky chodili i nadále, ale nakolik to nebyly zásilky doporučeně tak jsem jim nevěnoval pozornost až na fakturu s částkou 1029, - Kč. Dne 4.4.2013 jsem dostal odpověď na zrušení objednávky, že sice s lítostí ale akceptují zrušení objednávky. Dne 5.7.2013 jsem ale dostal doporučenou zásilku od Alektum Inkasso fakturu na částku 1963,71 Kč kde je uveden předmět faktury smlouva na zboží mincovního obchodu plus náklady ex. Zdá se, že nevím co dělat dál. Prosím o radu jak z toho ven.

 

ODPOVĚĎ:

Z Vašeho zadání vyplývá, že jste skutečně stal poškozeným podvodným jednáním ze strany ČMO. Tento závěr v zásadě potvrzují i reakce dalších poškozených, kterých se na různých diskusních fórech na internetu objevuje celá řada.

Pokud jste ve smyslu § 53 odst. 7 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů („OZ“) od objednávky (a tedy uzavřené smlouvy) odstoupil do 14 dnů ode dne převzetí plnění (tuto lhůtu jste nepochybně zachoval, neboť plnění Vám nebylo před odstoupením ještě ani poskytnuto), pak doručením oznámení o odstoupení od smlouvy smlouva zanikla.

Pozn: Odstoupení od smlouvy by nebylo možné pouze v případech uvedených v ust. § 53 odst. 8 OZ, z nichž patrně nejrelevantnějším je případ nemožnosti odstoupení od smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání. V daném případě si Však dovoluji předpokládat, že zboží bylo typizované a nikoliv upravené na Vaše přání.

Skutečnost, že oznámení o odstoupení od smlouvy bylo doručeno prodávajícímu, dokazuje mj. Vámi uváděná odpověď ze dne 4. 4. 2013 informující o akceptaci zrušení Vaší objednávky ze strany prodávajícího.

Předmětná kupní smlouva tedy zanikla odstoupením od smlouvy z Vaší strany a jakýkoliv požadavek na úhradu kupní ceny či jakékoliv jiné částky ze strany kupujícího či jím zmocněné inkasní společnosti se ve světle shora uvedených skutečností jeví jako neopodstatněný a nezákonný, tím spíše, že objednané zboží Vám nebylo kupujícím nikdy zasláno.

Doporučuji Vám proto inkasní společnosti nic nehradit. Můžete této společnosti zaslat např. krátký dopis vysvětlující Vaše stanovisko. V případě soudního sporu považuji za vysoce pravděpodobné, že byste se proti vznesenému nároku na úhradu údajné dlužné částky ubránil.

Zároveň je možné se obrátit s podnětem na policii ČR, neboť jednání prodejce může vykazovat znaky naplnění skutkové podstaty trestného činu podvodu. S ohledem na praktiky používané prodejcem se jeví jako vhodné podat rovněž podnět na ČOI.   

 

ODPOVĚĎ VYPRACOVAL: Mgr. Ing. Pavel Toufar                       www.AKTOUFAR.cz 

 

Komentáře:

Komentáře slouží k okomentování daného článku. Ne ke vkládání dotazů právníkům.
Nechcete li zveřejnit své jméno tak použijte přezdívku, anebo smyšlené.

Komentáře   

 
0 #1 toska 2014-03-24 07:57
Obraťe se na policii nebo státní zastupitelství se sdělením, že jste obětí vydírání, což je trestný čin, stejně jako podvod, kterých se ti lumpové dopouštějí masově po celé republice.
Bohužel, tento stát je v rozkladu, justice nefunguje, proto zde mají gauneři volné pole k "podnikání"...
Citovat
 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

face

POZOR ZMĚNA WEBU

  •  
  • V listopadu 2015 se bude spouštět nově upravený web SOSporadna.cz
  •  
  • Nový web se rozšiřuje do psychologie.
  • V každém odvětví budeme na web vkládat články s radami do života vytvořeny odborníky. Pokud chcete být informování o přesném datu spuštění nového webu, můžete zde vložit Váš email a my Vám zašleme zprávu i radami právníků i psychologů do života.
  •