SOSPORADNA

VAŠE BEZPLATNÁ PRÁVNÍ PORADNA

bezplatná právní poradna

Získejte odpověď od zkušených právníků!

dotaz

Vloženo dne 16.10.2013: Mám soukromý spor s příbuzným mého nadřízeného. Poslala jsem mu soukromý mail, co si o něm a jeho chování myslím.

Bylo to napsané rozhořčeně a emocionálně, ale nic vulgárního. Dotyčný přeposlal můj mail mému nadřízeného. Ten prohlásil, že jsem urazila jemu blízkého člověka. Do té doby jsem neměla s ním ani v práci žádné problémy. Nyní mě začal šikanovat a sdělil mi, ať nepočítám s dalším kariérním postupem nebo odměnami.

Považuji to za zásah do soukromí. Nadřízenému přece nic není do toho,  s kým se v soukromí dohaduji, i když je to shodou okolností jeho příbuzný, natož aby z toho vyvozoval důsledky.

Došlo přeposláním mailu k protiprávnímu jednání? Můj známý právník říká, že ne, pokud dotyčný nejednal se zlým úmyslem, chtěl se jen poradit nebo si postěžovat.

 

 

 ODPOVĚĎ:

Zde bych se zřejmě přikláněl k názoru Vašeho známého právníka tj. že příbuzný Vašeho nadřízeného se pouhým přeposláním emailu, který jste mu adresovala, protiprávního jednání nedopustil.

S ohledem na povahu věci je vyloučeno spáchání trestného činu porušení tajemství listin a jiných dokumentů uchovávaných v soukromí dle § 183 trestního zákoníku. Stejně tak zřejmě nedošlo k zásahu do Vašich osobnostních práv dle § 11 an. občanského zákoníku, neboť pouhé přeposlání emailu jedné konkrétní osobě (tedy nikoliv zveřejnění širšímu okruhu osob) zřejmě nemohlo zasáhnout Vaši občanskou čest a lidskou důstojnost, jakkoliv Vám toto jistě způsobilo faktické komplikace v soukromém životě.

Bez ohledu na shora uvedené je však jednání Vašeho nadřízeného nesprávné a s největší pravděpodobností i protizákonné. Váš nadřízený se vůči Vám dopouští či hodlá dopouštět diskriminačního jednání

Podle § 16 zákoníku práce jsou zaměstnavatelé povinni zajišťovat rovné zacházení se všemi zaměstnanci, pokud jde o jejich pracovní podmínky, odměňování za práci a o poskytování jiných peněžitých plnění a plnění peněžité hodnoty, o odbornou přípravu a o příležitost dosáhnout funkčního nebo jiného postupu v zaměstnání. V pracovněprávních vztazích je zakázána jakákoliv diskriminace. Pojmy přímá diskriminace, nepřímá diskriminace, obtěžování, sexuální obtěžování, pronásledování, pokyn k diskriminaci a navádění k diskriminaci a případy, kdy je rozdílné zacházení přípustné, upravuje antidiskriminační zákon.

Doporučuji uvědomit o chování Vašeho nadřízeného jeho přímého nadřízeného popř. personalistu. V krajním případě se lze proti jednání Vašeho nadřízeného bránit i soudně.

 

ODPOVĚĎ VYPRACOVAL: Mgr. Ing. Pavel Toufar                       www.AKTOUFAR.cz

 

Komentáře:

Komentáře slouží k okomentování daného článku. Ne ke vkládání dotazů právníkům.
Nechcete li zveřejnit své jméno tak použijte přezdívku, anebo smyšlené.

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

face

POZOR ZMĚNA WEBU

  •  
  • V listopadu 2015 se bude spouštět nově upravený web SOSporadna.cz
  •  
  • Nový web se rozšiřuje do psychologie.
  • V každém odvětví budeme na web vkládat články s radami do života vytvořeny odborníky. Pokud chcete být informování o přesném datu spuštění nového webu, můžete zde vložit Váš email a my Vám zašleme zprávu i radami právníků i psychologů do života.
  •