SOSPORADNA

VAŠE BEZPLATNÁ PRÁVNÍ PORADNA

bezplatná právní poradna

Získejte odpověď od zkušených právníků!

dotaz

Dobrý den, prosím o radu ohledně toho, že jsem na Policii uvedl, že mám podezření na to že se můj soused špatně stará o děti a zanedbává výchovu. Měl jsem k tomu pádné důvody.

Později jsem se dozvěděl že ho navštívila sociálka a neshledala žádné vážné pochybení ve výchově. Soused mě pohrozil podáním žaloby za pomluvu. Rád bych alespoň velmi obecně věděl jaký trest mě za to hrozí, a zda v případě odsouzení mohu přijít o zbrojní průkaz.

 

ODPOVĚĎ:

Je třeba vzít na vědomí, že Vaše jednání může mít teoreticky určité dopady z hlediska veřejného práva i z hlediska práva soukromého.

Veřejnoprávní dopady mohou spočívat v trestním postihu za trestný čin pomluvy, kterou lze ve smyslu § 184 trestního zákoníku chápat jako sdělení nepravdivého údaje, který je způsobilý značnou měrou ohrozit vážnost dotčené osoby u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu. Za tento trestný čin trestní zákoník stanoví trest až na jeden rok odnětí svobody.

S ohledem na specifika Vámi popisovaného případu se však domnívám, že trestní stíhání pro trestný čin pomluvy Vám nehrozí. Z Vašeho jednání nelze totiž nikterak dovodit úmysl směřující k poškození Vašeho souseda pomluvou (resp. tento úmysl by byl obtížně prokazatelný). Váš úmysl byl naopak ochránit jeho děti před zanedbáním výchovy. Lze tedy konstatovat, že pokud jste se dopustil pomluvy, pak toliko z nedbalosti. Trestný čin pomluvy však vyžaduje úmysl, proto mám za to, že za Vaše jednání nejste trestně odpovědný. 

Obdobným způsobem lze argumentovat v případě pomluvy jako přestupku proti občanskému soužití (zejména ublížení na cti) podle § 49 odst. 1 písm. a) zákona o přestupcích. Tudíž ani v tomto ohledu Vám dle mého názoru postih nehrozí.

Z hlediska soukromoprávního se lze proti pomluvě bránit žalobou na ochranu osobnosti podle § 13 občanského zákoníku, kdy by Váš soudem mohl tvrdit, že sdělením nepravdivých informací bylo zasaženo do jeho občanské cti a lidské důstojnosti, tj. že byla dotčena jeho osobnostní práva. V žalobě lze obecně požadovat, aby soud další jednání (např. konkrétní nepravdivé tvrzení - pomluvu) zakázal, dále lze požadovat morální satisfakci (např. písemnou omluvu) a ve vážných případech rovněž peněžitou satisfakci.

Netroufám si přesněji odhadnout šance na úspěch Vašeho souseda s takovou žalobou, nicméně domnívám se, že jsou spíše nízké. I pokud by byl konstatován zásah do osobnostních práv Vašeho souseda, nedosahoval by dle mého názoru takové intenzity, aby Váš soused mohl požadovat rovněž peněžitou satisfakci.

Pokud tedy mohu shrnout výše uvedené, pravděpodobnost, že byste byl za Vaše tvrzení o sousedovi potrestán, je nízká. O zbrojní průkaz pak nepřijdete takřka určitě.

 

ODPOVĚĎ VYPRACOVAL: Mgr. Ing. Pavel Toufar                       www.AKTOUFAR.cz

 

Komentáře:

Komentáře slouží k okomentování daného článku. Ne ke vkládání dotazů právníkům.
Nechcete li zveřejnit své jméno tak použijte přezdívku, anebo smyšlené.

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

face

POZOR ZMĚNA WEBU

  •  
  • V listopadu 2015 se bude spouštět nově upravený web SOSporadna.cz
  •  
  • Nový web se rozšiřuje do psychologie.
  • V každém odvětví budeme na web vkládat články s radami do života vytvořeny odborníky. Pokud chcete být informování o přesném datu spuštění nového webu, můžete zde vložit Váš email a my Vám zašleme zprávu i radami právníků i psychologů do života.
  •