SOSPORADNA

VAŠE BEZPLATNÁ PRÁVNÍ PORADNA

bezplatná právní poradna

Získejte odpověď od zkušených právníků!

dotaz

Kategorie: Nemovitosti

Domácí mě chce vystěhovat z bytu, který pak prodá a já nemám kam jít. Platím pravidelně, na advokáta nemám, trvalé bydliště tady mám už 26 let, jsem zdravotně a tělesně postižen a přesto mi hrozí vyhazov z bytu, nevím co dál a kam mám jít nebo kde se ptát. Na dva nebo tři nájmy dopředu nemám, to mi sociálka nedá a domácí mi odmítá hledat náhradní bydlení.

 

ODPOVĚĎ:

Pokud máte nájemní smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou, může se s Vámi pronajímatel ( tedy vlastník domu nebo bytu) na ukončení nájmu písemně dohodnout za Vaší podmínky, že Vám zajistí náhradní bydlení. Pokud mezi Vámi k dohodě nedojde, může Vám pronajímatel dát výpověď z nájmu bytu dle ustanovení § 711 a násl. občanského zákoníku s tříměsíční výpovědní lhůtou. Ta začne plynout prvním dnem následujícím po měsíci, ve kterém Vám prokazatelně pronajímatel doručí výpověď z nájmu bytu a která musí být v souladu s tímto ustanovením. V tomto případě je Vám povinen zajistit náhradní byt nebo náhradní ubytování. V případě, že Vám bude doručena výpověď z nájmu bytu se kterou nesouhlasíte, máte právo do 60-ti dnů podat na místně příslušný soud žalobu o neplatnost výpovědi z nájmu bytu a soud může rozhodnout, že pronajímatel Vám dal výpověď v rozporu se zákonem a výpověď z nájmu bude neplatná. V tomto případě se nemusíte z bytu vystěhovat. 
Předpokládám, že plníte své povinnosti z nájmu bytu a řádně platíte nájemné.
Pokud máte nájemní smlouvu na dobu určitou, skončí nájem bytu ke dni sjednaném ve smlouvě. V tomto případě nemáte právní nárok na bytovou náhradu a jste povinen se z bytu vystěhovat ke dni skončení nájmu.

Pokud nemáte nájemní smlouvu a jste jen k bydlení v domě či bytě přihlášen k trvalému pobytu ( i když 26 let), jedná se o evidenční záležitost ohlášení Vašeho trvalého pobytu a právo k užívání bytu nezakládá.

 

 

Komentáře:

Komentáře slouží k okomentování daného článku. Ne ke vkládání dotazů právníkům.
Nechcete li zveřejnit své jméno tak použijte přezdívku, anebo smyšlené.

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

face

POZOR ZMĚNA WEBU

  •  
  • V listopadu 2015 se bude spouštět nově upravený web SOSporadna.cz
  •  
  • Nový web se rozšiřuje do psychologie.
  • V každém odvětví budeme na web vkládat články s radami do života vytvořeny odborníky. Pokud chcete být informování o přesném datu spuštění nového webu, můžete zde vložit Váš email a my Vám zašleme zprávu i radami právníků i psychologů do života.
  •