SOSPORADNA

VAŠE BEZPLATNÁ PRÁVNÍ PORADNA

bezplatná právní poradna

Získejte odpověď od zkušených právníků!

dotaz

Nátlak exekutora a co si mohou dovolit

Kategorie: Exekuční řízení

V  lednu 2013 mi byla nařízena exekuce na mzdu ve výši 25 tisíc, jenže o měsíc drive jsem měl bohužel infarkt a  doposud jsem na nemocenské. Kontaktoval jsem exekutorsky úřad kde jsem jim zdélil že pobírám dávky od CSSZ,od měsíce ledna mi je sraženo z těchto dávek kolem 1100,-Kč na zmiňovanou exekuci, ale na účet exekutora nic nepřišlo z důvodů že soudní rozhodnutí doposud nenabylo právní moc a moje srážky jsou deponovány. Před dvema dny mě navštívil vykonavatel exekutora který mi jasně zdélil ze pokud mu nezaplatím dlužnou částku okamžitě vola stehovací službu a budu platit náklady vystěhováni. Muže si to dovolit??? Poté mi dal lhůtu do druhého dne aby jsem celý dluh uhradil na jejich účet a zavolal mu jak jsem věc vyřešil. Sehnal jsem pouze tri tisíce a on mi sdělil že mi dá ještě tři hodiny pokud nesezenu víc tak přijedou a odvezou mi veškerý majetek, když jsem mu jasně řekl že prostě nemůžu za to ze moje srážky jsou deponovány a nenabylo ještě právní moc prostě vykonavatel byl neoblomný až po dlouhé prosbě mi nábytek nechal s tím že pokud do 25 tohoto měsíce nic neuhradím přijede a vystěhuje mi nábytek. Dnes již nabyla deponace právní moc a zítra bude odeslaná ale pouze 4000,- já osobně jsem uhradil 3000,-  víc bohužel nemám. Muže mi někdo poradit jak se bránit a zda si může vykonavatel odstěhovat nábytek ten sami den aniž by ho označil nálepkami a zda může dělat takto psychický nátlak protože můj zdravotní stav se po tomto zážitku rapidně zhoršil. Syni po telefonickém hovoru mi zdélil ze pokud do 25 tohoto měsíce neuhradím celou částku odveze mi majetek. Můžete mi prosím nějak poradit co mam dělat předem děkuji za pomoc.

 

ODPOVĚĎ:

K Vašemu dotazu mohu uvést, že je v zásadě na uvážení exekutora, jakou formu exekuce zvolí. Pokud je exekuce prováděna např. srážkami ze mzdy a jiných příjmů jako ve Vašem případě a tento způsob exekuce nepostačuje k uhrazení vymáhané pohledávky, může exekutor přistoupit mj. k exekuci formou prodeje movitých věcí povinného.

K exekuci však dochází vždy na základě předchozího exekučního příkazu vydaného exekutorem, v němž je mj. právě stanoven způsob provádění exekuce. Pokud byl vydán pouze exekuční příkaz na provedení exekuce srážkami ze mzdy, musel by exekutor vydat příkaz nový (oba příkazy mohou existovat vedle sebe), kterým bude provedena exekuce prodejem movitých věcí (tento příkaz Vám nemusí být doručen předem, ale může být doručen až v okamžiku provádění samotného výkonu).

Exekutor však ani ve výše uvedeném případě věci zpravidla ihned nezabavuje, ale pouze je pojme do soupisu a označuje je exekuční nálepkou. Věci tedy může ponechat na místě, nemusí je ihned zabavit (ale může – viz dále). Zabavení věcí je na uvážení exekutora, přičemž kritéria proto toto rozhodnutí jsou účelnost a obava z poškození a ztráty věcí – srov. ustanovení § 66 odst. 1 exekučního řádu – „exekutor může i bez návrhu oprávněného zajistit movité věci, které sepsal, je-li to účelné a je-li zde obava z jejich poškození nebo ztráty. Zajištěné věci převezme do své úschovy nebo je uloží u vhodného schovatele“.

Zabaveny nemohou být věci, které dlužník nezbytně potřebuje k uspokojování svých hmotných potřeb, popř. své rodiny. Jedná se o běžné oděvní součásti, nutné vybavení domácnosti, snubní prsten, zdravotnické potřeby a hotovost do výše dvojnásobku životního minima.

Lze tedy shrnout, že až na shora uvedené výjimky exekutor Vaše věci v bytě, kde bydlíte, zabavit může.  Z bytu jako takového Vás však exekutor vystěhovat v dané situaci nemůže. Zároveň nepředpokládám, že by exekutor odvážel Váš nábytek, tento postup by byl značně neúčelný (nízká cena, značné rozměry).

Pohrůžku vystěhováním z bytu proto lze chápat jako určitou formu nátlaku, který je však nepřípustný. Proto bych zvážil možnost podání stížnosti na postup daného exekutora (jeho vykonavatele) na exekutorskou komoru. Podněty a stížnosti lze podávat i elektronicky na adrese http://ekcr.cz/polozit-dotaz  

 

ODPOVĚĎ VYPRACOVAL: Mgr. Ing. Pavel Toufar                       www.AKTOUFAR.cz

 

Exekuce VS. výživné na dítě

Kategorie: Exekuční řízení

Jsem nyní na úřadu práce. Mám nařízenou exekuci, tedy srážky ze mzdy. Nemám soudem určené výživné. Při nástupu do zaměstnání mi začnou srážky ze mzdy na exekuci. Jak mohu zařídit srážky výživného? Stačí "pouhá" písemná dohoda s družkou  o výši výživného? Nerad bych dlužil ještě výživné. Výživné by mělo mít přednost před exekucí, že? 

Exekuce vedená na bývalého manžela

Kategorie: Exekuční řízení

Jsem rozvedená, děti mám v péči. Přijeli exekutoři a oblepili mi spotřebiče i věci v dětském pokoji. Exekuce je však vedena proti mému bývalému manželovi - v manželství jsme ale žádný společný majetek neměli a to co mám nyní, jsem koupila až po rozvodu. Majetkoprávní rozdělení nemáme. Můžu se nějak bránit, i když manželovi dluh vznikl již v manželství a já o tom tenkrát nevěděla?

face

POZOR ZMĚNA WEBU

  •  
  • V listopadu 2015 se bude spouštět nově upravený web SOSporadna.cz
  •  
  • Nový web se rozšiřuje do psychologie.
  • V každém odvětví budeme na web vkládat články s radami do života vytvořeny odborníky. Pokud chcete být informování o přesném datu spuštění nového webu, můžete zde vložit Váš email a my Vám zašleme zprávu i radami právníků i psychologů do života.
  •