• Vytisknout
Kategorie: Vlastnictví, spoluvlastnictví

Mám v majetku 1/10 domu, který jsem zdědila. Bohužel většinový majitel mi neumožňuje přístup ke svému majetku (klíče nemám). Jak se mohu bránit? Popřípadě jak postupovat, kdybych chtěla ze svého majetku vyplatit?

 

 

ODPOVĚĎ:

Z Vašeho zadání vyplývá, že jste podílovou spoluvlastnicí ideální 1/10 domu. Jako spoluvlastnice se tedy podílíte na právech a povinnostech vyplývajících ze spoluvlastnictví ke společné věci. Právem vyplývajícím ze spoluvlastnictví k domu je tedy nepochybně i právo tuto nemovitost v přiměřené míře využívat či o jejím využití rozhodovat, a to v míře odpovídající velikosti Vašeho spoluvlastnického podílu. Většinový spoluvlastník Vám není oprávněn bránit ve výkonu Vašich práv.
S ohledem na to, že Váš podíl na zmiňované nemovitosti je relativně malý a většinový spoluvlastník Vám fakticky znemožňuje výkon Vašich práv, se skutečně může jevit jako rozumné řešení Váš podíl prodat. Při prodeji spoluvlastnického podílu, mají spoluvlastníci podle § 140 občanského zákoníku předkupní právo, ledaže jde o převod osobě blízké (§ 116, 117). Nedohodnou-li se spoluvlastníci o výkonu předkupního práva, mají právo vykoupit podíl poměrně podle velikosti podílů.
Nepodaří-li se Vám spoluvlastnický podíl prodat, lze se ve smyslu § 141 občanského zákoníku dohodnout o zrušení spoluvlastnictví a o vzájemném vypořádání (je-li předmětem spoluvlastnictví nemovitost, musí být dohoda písemná). Vypořádání může mít v konkrétním případě tu podobu, že Váš podíl připadne některému ze spoluvlastníků, popř. poměrně všem a Vám bude vyplacena kompenzace ve výši 1/10 ceny nemovitosti.
Pokud nebudete moci dospět k dohodě, zbývá možnost podat návrh na zrušení a vypořádání spoluvlastnictví soudu. Při vypořádání soud přihlédne k velikosti podílů a k účelnému využití věci. Není-li rozdělení věci dobře možné, přikáže soud věc za přiměřenou náhradu jednomu nebo více spoluvlastníkům; přihlédne přitom k tomu, aby věc mohla být účelně využita. Nechce-li věc žádný ze spoluvlastníků, nařídí soud její prodej a výtěžek rozdělí podle podílů.

 

ODPOVĚĎ VYPRACOVAL: Mgr. Ing. Pavel Toufar                       www.AKTOUFAR.cz 

 

Komentáře:

Komentáře slouží k okomentování daného článku. Ne ke vkládání dotazů právníkům.
Nechcete li zveřejnit své jméno tak použijte přezdívku, anebo smyšlené.

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit