Osoba, která je v osobní insolvenci a jeho zaměstnavatel přestane několik měsíců vyplácet mzdy a také vyhlásí insolvenci.
Zaměstnanec je stále v pracovním poměru, ale pobírá dávku v hmotné nouzi. Lze v takovém případě požádat o přerušení osobní insolvence (nemožnost momentálně splácet). Jak postupovat? Insolvenční správce této osoby nekomunikuje.

 

 

ODPOVĚĎ:

Zdravíme Vás a jsme rádi, že jste se obrátil na naši poradnu. Bohužel neuvádíte bližší údaje ohledně insolvence, ale usuzuji, že se jedná o případ, kdy bylo dlužníkovi schváleno oddlužení plněním splátkového kalendáře. Schválením takového oddlužení je dlužníkovi dána možnost vymanit se z dluhového kolotoče a se ctí se vypořádat se svými finančními závazky. Toto oddlužení se neschvaluje tak automaticky, jak by se mohlo na první pohled zdát, neboť po dobu pěti let by příjmy dlužníka měly postačovat k úhradě minimálně 30% dluhů a také s tímto způsobem oddlužení musí souhlasit věřitelé. Proto také jsou dlužníkovi zákonem dány mnohé povinnosti, na jejichž plnění závisí i trvání oddlužení. Proto tedy zákon dlužníkovi ukládá, aby po schválení oddlužení vykonával přiměřenou výdělečnou činnost a v případě, že je nezaměstnaný, o získání příjmu usiloval a nesmí ani odmítat splnitelnou možnost si příjem obstarat. Dlužník je také povinen oznámit každou změnu mimo jiné i zaměstnání insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru. Pokud je tedy dlužník v situaci, kdy mu není vyplácena mzda, ev. přijde o práci, musí zvážit, zda - zejména s ohledem na závazky, které plynou ze souhlasu s oddlužením – by nebylo vhodnější raději hledat nové zaměstnání a zajistit si opětovně příjem. Nevím, zda v tomto konkrétním případě se ještě někdo další zavázal jako spoludlužník nebo ručitel k případným doplatkům k příjmům, ze kterých jsou dluhy poměrně uspokojovány. Pokud taková osoba existuje, musí chybějící příjem dlužníka doplnit, aby splátky zůstaly víceméně zachovány. Zákon ukládá dlužníkovi ještě další povinnosti např. má k 15.lednu a k 15.červenci příslušného roku předkládat přehled svých příjmů za uplynulých šest měsíců jak insolvenčnímu správci, tak i insolvenčnímu soudu a věřitelskému výboru

Nutno vzít úvahu, že insolvenční soud může schválení oddlužení zrušit a rozhodnout o úpadku konkurzem, a to v případech, že dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nebo se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nemůže splnit nebo v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníkovi po schválení plánu oddlužení peněžitý závazek na dobu delší 30dnů po lhůtě splatnosti. Samozřejmě může být schválené oddlužení zrušeno i na návrh dlužníka.

Z toho, co jste ve svém dotazu uvedl, usuzuji, že dlužník zůstává v pracovním poměru za situace, kdy zaměstnavatel nevyplácí mzdu a vypadá to, že vyhlásí insolvenci. Myslím si, že u takového zaměstnavateli dlužníkovi pšenka nepokvete. Nelze reálně očekávat, že by nastal zvrat a zaměstnavatel by se dostal do takové finanční kondice, aby dokázal zaplatit dlužné mzdy, měl zajištěný odbyt a tím i práci a do budoucna a zase se vše v krátké době vrátilo do správných kolejí.

Já doporučuji najít si práci a následně ukončit pracovní poměr u tohoto neperspektivního zaměstnavatele okamžitým zrušením z důvodu nevyplacení mzdy do 15 dnů po uplynutí splatnosti.Je nutné sledovat, zda zaměstnavatel nebo některý jeho věřitel podal insolvenční návrh, neboť do insolvenčního řízení je nutno řádně přihlásit pohledávky. Ale to už je zase jiná kapitola.

 

Komentáře:

Komentáře slouží k okomentování daného článku. Ne ke vkládání dotazů právníkům.
Nechcete li zveřejnit své jméno tak použijte přezdívku, anebo smyšlené.

Komentáře   

 
0 #1 vedmochová iva 2014-03-01 12:08
Dobrý den mám dotaz kamarádka je v isolvenci 2 roky má splátkový kalendář pobírá částečný invalidní důchod a je nezaměstnaná a ted za mnou přišla že je prý novinka že ji nesmějí splátky strhávat z částečného invalidního důc
hodu a že ji poslali papír na kterém je jakoby záruka a musí sehnat někoho kdo by ji to podepsal jako že ji vyplácí ty peníze co ona splácí je prý jedno kdo to je nic se prý neověřuje jde prý jen o podpis .Píšu proto že o to požádala mě a je mě nějak divné že bych se jen podepsala a nevyplívali by mě z toho žádné povinnosti mohli byste mě k tomu dát nějaké podrobnosti.ner ada bych pak za ní platila její dluh pokud by ona neplaltila .Děkuji Vedmochová
Citovat
 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit