• Vytisknout
Kategorie: Insolvenční řízení z pohledu dlužníka

Známí řeší problém s osobou která jim půjčila finance které sic splatili s opožděním, ale splatili s 100 % přeplatkem který byli nuceni pod nátlakem a hrozbami společenské ,majetkové a jiné újmy zaplatit.

Můj známy se pod tlakem dokonce pokusil o sebevraždu kdy byl objeven a byla mu poskytnuta pomoc na poslední chvíli, byl na něj a jeho blízké vyvíjen takový tlak, že to psychicky neunes.Jako rodina s třemi dětmi žili v podmínkách kdy jim na živobytí zůstávalo par desetikorun na den, nebyli schopní platit energie a tyto jim byly odpojeny, přestali platit jiné půjčky a tyto jim byly sesplatněny, takže na tom jsou pořád stejně zle a osobně se domnívám že přijdou o vše. Domnívám se, že toto hraničí s lichvou obrovských rozměrů nelí víc, jelikož toto počínáni onoho člověka je přivedlo na pokraj likvidace kdy měsíčně spláceli řádově více než stotisicové částky . Poté co Vše s obrovským přeplatkem splatili nedostali zpět směnky a smlouvy o půjčce jej ten lichvář prodal vymahačské firmě.Tento člověk lichvář měl tyto podvodné půjčky kdy jednal podobným způsobem  uzavírat s vícero lidmi a jejichž osudové svědectví se nyní bude sbírat  na facebooku kde se pro tento účel zakládá skupina pro účely trestního oznámení nezávazně na oznámení mých známých. Tito zničení lide toto hodlají zveřejnit, aby veřejné mínění zatlačilo na vládu a udělala s těmito zločinnými praktikami pořádek. Kromě svědectví těchto lidí jsou k dispozici výpisy sms zpráv o předávaní peněz, svědectví lidí kteří finance odevzdávali, jiné listinné důkazy a lidí kteří se s tímto člověkem setkali , žádali či mají zkušenost. Jedná se člověka který reprezentuje v jistém sportovním odvětví. Mimo toto je známo, že mimo peněz které tento lichvář tahal z lidí a jistě nedanil a nepřiznávál čerpál hypoteční úvěr, který získal velice nestandartním způsobem , takže kauzy jsou vlastně dvě. Zajímavé by asi také bylo zjištění legalizace takto získaných peněz. Na závěr snad jen to že táto rodina se už asi jen tak zachránit nedá, ale může to byt varování pro ostatní.

 

ODPOVĚĎ:

V reakci na Váš dotaz Vám mohu úvodem sdělit, že nejrozumnějším a zároveň nejspolehlivějším řešením je vyhnout se těmto pochybným půjčkám širokým obloukem.

Z hlediska dlužníka je daleko bezpečnější půjčka, když už ne od banky, tak alespoň od tradičního poskytovatele spotřebitelských úvěrů (Home Credit, Cetelem aj.). Tyto úvěry jsou poskytovány v režimu zákona o spotřebitelském úvěru, který příjemci úvěru poskytuje jistý standard ochrany (např. nemožnost využít směnky pro zajištění úvěru, povinnost poskytnout spotřebiteli zákonné informace aj.). Tolik obecné doporučení.

V tomto konkrétním případě se zdá, že se věřitel mohl dopustit hned několika trestných činů, mj. trestného činu lichvy podle § 218 trestního zákoníku („Kdo zneužívaje něčí rozumové slabosti, tísně, nezkušenosti, lehkomyslnosti nebo něčího rozrušení, dá sobě nebo jinému poskytnout nebo slíbit plnění, jehož hodnota je k hodnotě vzájemného plnění v hrubém nepoměru, nebo kdo takovou pohledávku uplatní nebo v úmyslu uplatnit ji na sebe převede, bude potrestán…“), trestného činu podvodu podle § 209 TZ („Kdo sebe nebo jiného obohatí tím, že uvede někoho v omyl, využije něčího omylu nebo zamlčí podstatné skutečnosti, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou, bude potrestán…“) a event. trestného činu vydírání podle § 175 TZ popř. útisku podle § 177 TZ („Kdo jiného nutí, zneužívaje jeho tísně nebo závislosti, aby něco konal, opominul nebo trpěl, bude potrestán…“) a popř. rovněž trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 240 TZ.

Pokud jednání věřitele dosahuje Vámi popsané intenzity, doporučuji obrátit se na policii ČR.

Proti způsobu vymáhání půjčky se lze bránit i soukromoprávní cestou. V prvé řadě je třeba pamatovat na to, že jediná legální cesta jak vymáhat pohledávky a získat exekuční titul je soudní žaloba (popř. při sjednání rozhodčí doložky rozhodčí žaloba). Chápu, že to může být v praxi složité, nicméně lze jen doporučit nepodléhat nátlaku, neplatit věřiteli horentní a často zcela smyšlené sumy, které by mu v řádném soudním řízení nemohly být připsány už jen s ohledem na pravděpodobný rozpor nároků věřitele s dobrými mravy.

Pro zajištění efektivní obrany proti Vámi popsaným praktikám věřitele doporučuji, aby se poškození obrátili na advokáta.

 

ODPOVĚĎ VYPRACOVAL: Mgr. Ing. Pavel Toufar                       www.AKTOUFAR.cz

Komentáře:

Komentáře slouží k okomentování daného článku. Ne ke vkládání dotazů právníkům.
Nechcete li zveřejnit své jméno tak použijte přezdívku, anebo smyšlené.

Komentáře   

 
0 #1 Horakova 2013-05-24 10:41
Dobrý den, znám velice podobný případ. Můžete mi prosím napsat, z jakého jste okresu a od koho si Vaši známí půjčili?Velice Vám děkuji Horáková
Citovat
 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit